Craughwell National School

Craughwell NS, SN Chreachmhaoil,

Gaeilge

Snáithe:  Éisteacht

Ag cothú spéise

TG4 YouTube

Ag úsáid teanga

Rainn & Amhráin

Seomra Ranga Dánta

Ag tuiscint teanga

Teachnet

Seomra Ranga Agallamh

Snáithe: Labhairt

Ag cothú spéise

Tobar

Ag úsáid teanga

Dánta Gaeilge

Seomra Ranga Labhairt

Ag tuiscint teanga

Scoilnet Themes

Snáithe :Leitheoireacht

Ag cothú spéise

Cogg Eureka

Gaelscéal

Ag úsáid teanga

Teachnet

Ag tuiscint teanga

Áiseanna Teagaisc

Fiacló Mhamó

Snáithe: Scríbhneoireacht

Ag cothú spéise

Briathar Neamhrialta

Ag úsáid teanga

Cogg

Storybird

Ag tuiscint teanga

Téamaí

Seomra Ranga Ag an Dochtúir